12 nov, 14:27
2016
Vakredactie
Financieel
Huub Derksen

IB aangifte 2012 vaak nodig bij woningfinanciering

Bij het aanvragen van een hypotheek worden er veel stukken opgevraagd. Had u al een hypotheek op 31 december 2012? Dan gaat de geldverstrekker ook vragen om de aangifte inkomstenbelasting van 2012. Indien u de aangifte niet meer heeft, kunt u deze opvragen bij de Belastingdienst. Houd er wel rekening mee dat het weken kan duren tot ze het overzicht sturen.

Op 1 januari 2013 is er een sterke beperking van de hypotheekrenteaftrek doorgevoerd. Nieuw gesloten hypotheken moeten vanaf deze datum een periodieke aflossing bevatten. Deze moet minimaal annuïtair zijn. Er zijn twee hypotheekvormen die hieraan voldoen, namelijk de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Vóór 2013 kon u een hypotheekvorm kiezen waarin de aflossing werd doorgeschoven naar de einddatum van de hypotheek. Het was zelfs mogelijk om de hypotheek helemaal niet af te lossen. Deze hypotheekvormen kunnen niet meer nieuw worden afgesloten, tenminste als u gebruik wilt maken van hypotheekrenteaftrek.

Overgangsregeling voor hypotheken die op 31 december 2012 al bestonden

Hypotheken van vóór 2013 vallen binnen de overgangsregeling. Ondanks dat er niet wordt voldaan aan de eisen die vanaf 2013 gelden, is er recht op hypotheekrenteaftrek. Enkele veel voorkomende hypotheken waar dit voor geldt zijn bijvoorbeeld de (bank)spaarhypotheek, de beleggingshypotheek en de aflossingsvrije hypotheek. Bij het kopen van een ander huis kunnen de oude hypotheekvormen ook meegenomen worden. Wel maximaal voor het huidige hypotheekbedrag. Heeft u bijvoorbeeld nu 50.000 euro aflossingsvrij? Dan mag u in een nieuwe hypotheek ook weer 50.000 euro aflossingsvrij laten.

Waarom wordt er gevraagd om de aangifte inkomstenbelasting van 2012?

Uit de aangifte blijkt dat u een hypotheekschuld had vóór 2013 en hoe hoog de hypotheekschuld was in 2012. Voor dit bedrag geldt het overgangsrecht. De geldverstrekker moet deze opgave hebben, anders kan de hypotheek niet verstrekt worden. De aangifte van 2014 en 2015 heeft u waarschijnlijk nog wel ergens in een map, maar heeft u de overzichten van 2012 ook nog? En waar liggen ze?

Kopie opvragen bij de Belastingdienst

Als u het toen niet uitgeprint heeft en het staat ook niet meer op de computer, kunt u aankloppen bij de Belastingdienst. U kunt ze schriftelijk verzoeken om een kopie bij uw eigen belastingkantoor. Het verzoek wordt binnen acht weken uitgevoerd. Meestal zijn ze sneller, maar u kunt pech hebben. Acht weken is te lang als u een huis gekocht heeft onder voorbehoud van de financiering. De geldverstrekker wil eerst de aangifte 2012 ontvangen voordat u een definitief akkoord krijgt.

Ook als u op korte termijn geen verhuisplannen heeft, kan het verstandig zijn om de aangifte inkomstenbelasting over 2012 op te vragen. Vanaf 2020 kunt u namelijk geen kopie meer opvragen. Ze bewaren uw gegevens maar zeven jaar.