07 okt, 11:29
2017
Algemeen
Beleidsadviseur Communicatie gemeente land van Cuijk

INTEGRALE HORECACONTROLES IN MAAS EN LEIJGRAAF

.

Maas en Leijgraaf, 2 oktober 2017 - Diverse overheidsdiensten hebben afgelopen vrijdag 29 september in het gebied Maas en Leijgraaf bij 19 horecagelegenheden gezamenlijke controlebezoeken uitgevoerd. Hierbij werd gecontroleerd op zaken als brandveiligheid, voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden en het naleven van diverse andere wettelijke bepalingen. De bezoeken vonden plaats in opdracht van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Boxmeer, Sint Anthonis, Uden, Landerd en Boekel. Naast deze gemeenten werkten ook het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Politie, de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Kansspelautoriteit (Ksa) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) mee. Er werden tijdens de bezoeken verschillende overtredingen geconstateerd.

Gezamenlijke aanpak

In alle acht gemeenten afzonderlijk worden vaker horecabezoeken georganiseerd, maar nog niet eerder door de acht gemeenten gezamenlijk. Aan de vergunningen voor een horecagelegenheid zijn voorschriften verbonden en hierop is tijdens de bezoeken gecontroleerd. Er is bijvoorbeeld gekeken of de horeca-inrichtingen aan de gestelde veiligheidseisen voldeden. Door op deze manier samen te werken, kan de overheid efficiënter, effectiever en als één overheid transparant en consequent controleren en - daar waar nodig - optreden. Ook blijft met deze aanpak de ‘overlast’ van de bezoeken voor de ondernemer minimaal. De actie is uitgezet door het Basisteam Maas en Leijgraaf van de politie. In dit basisteam zijn verschillende politiedisciplines gebundeld, zoals de wijkagent, de recherche en de noodhulp.

Controlepunten
In het kader van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid vond er controle plaats op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen. De deelnemende diensten controleerden ook op algemene vergunningsvoorwaarden. De medewerkers van de deelnemende instanties controleerden en handhaafden - waar nodig - tijdens deze horecabezoeken op onder andere zaken die te maken hebben met: vergunningen, (loon)administratie, de arbeidsomstandigheden, (brand)veiligheid, gas en elektra, het rookverbod, de eventuele aanwezigheid van vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning of illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, openbare orde, arbeidstijden, de eventuele aanwezigheid van werkzame uitkeringsgerechtigden, het huurcontract/eigendom, de voedselbereiding, de bewoning van het pand, en illegaal gokken.

Eerste resultaten
In totaal zijn 19 horecagelegenheden verdeeld over de acht gemeenten bezocht. De eerste resultaten zijn als volgt. Er werden 22 overtredingen geconstateerd rond de brandvoorschriften (zoals geen goedgekeurde brandblusapparatuur, scheiding tussen horeca- en woongedeelte niet brandveilig, brand- en nooduitgangen geblokkeerd); acht keer werden de regels van de drank- en horecawet overtreden (zoals leidinggevende niet aanwezig, vergunning niet kunnen tonen, onjuiste gegevens op de vergunning); op drie locatie werd zwartwerken geconstateerd (exploitanten ontvangen hiervoor een boete); in twee gevallen was er sprake van uitkeringsgerechtigden die aan het werk waren, en; op één locatie werd illegaal gokken geconstateerd met vier gokzuilen. Verder werd een aantal overtredingen vastgesteld rond bouwvergunningen (7), evenals overtredingen van de regels rond de urenregistratie (7) en de wet Minimumloon (4). Ten slotte werden er overtredingen geconstateerd als illegale bewoning (1), illegale bouwwerken (1), het niet naleven van het rookverbod (1), niet naleving van de arbeidstijdenwet (1), geen vergunning voor kansspelautomaten (1), geen terrasvergunning (2), openstaande boete (1) en onjuiste registratie in de BRP (Basisregistratie Personen).