13 sep, 10:36
2017
Vakredactie
Financieel
Petra Denen

Mag een medewerker zich ziek melden tijdens vakantie?

Als een medewerker tijdens zijn vakantie ziek wordt, kan hij zich gewoon ziek melden. Met een ziekte- en verzuimreglement kun je de regels voor ziekmelding tijdens vakantie duidelijk vastleggen. 


Voorbeelden van regels rondom ziekmelding tijdens vakantie die je kunt opnemen zijn:

de medewerker is verplicht een arts te

        raadplegen en een medische verklaring van de 

        arts te krijgen;

de medewerker is verplicht zich persoonlijk

        direct telefonisch ziek te melden met vermelding

        van het verblijf- of verpleegadres en het 

         telefoonnummer;

de medewerker is verplicht zijn eventueel 

         (geheel of gedeeltelijk) herstel tijdens vakantie

         te melden;

de medewerker geeft bij thuiskomst de originele

         medische verklaring van de behandelend arts af

         aan de bedrijfsarts, waaruit de duur en aard van

         de ziekte duidelijk blijken.


Voldoet de medewerker aan deze regels, dan worden de ziektedagen tijdens vakantie niet als vakantie gerekend.


Ziek en op vakantie

Het is anders als een medewerker al arbeidsongeschikt is en op vakantie gaat. Zij maken gebruik van hun vakantiedagen, die vervolgens in mindering worden gebracht op het vakantiedagentegoed. De bedrijfsarts kan worden geraadpleegd als er twijfel ontstaat of het herstel van de werknemer wordt belemmerd door vakantie.


Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig om vooraf afspraken te maken met uw medewerker. 


Het helpt ook om de afspraken vast te leggen in een personeelsreglement of handboek.