19 mrt, 09:35
2016
Vakredactie
Financieel
assurantiekantoor W. Verheijen

Voorkom problemen en check uw loonstrook

Toeslagen die verkeerd worden uitbetaald, gewerkte uren of overuren die niet volledig verwerkt zijn, of een onjuiste berekening van het vakantiegeld. Het loonstrookje kan nogal wat fouten bevatten. Maar hoe controleert u of alles klopt?

Het loonstrookje ziet er dit jaar anders uit dan vorig jaar door wijzigingen in de belastingpercentages, de fiscale bijtellingen en de vakantiedagenopbouw. Vooral in de loonstrookjes van flexwerkers en mensen met een parttimebaan kunnen nogal eens fouten sluipen. Als dat u overkomt, krijgt u te weinig salaris. Of te veel, maar daarop wordt u later weer afgerekend. Waar moet u uw loonstrook op controleren?

Jaarloon: De Belastingdienst wil weten wat u dit jaar gaat verdienen en baseert zich bij de inschatting daarvan op het bedrag dat u vorig jaar verdiende. Maar als u halverwege het jaar in dienst bent gekomen of flexibele uren werkt, kan dat verwachte jaarloon afwijken van het aantal uren dat u echt werkt. En dat heeft weer invloed op de voorlopige belastingaanslag van volgend jaar. Om ervoor te zorgen dat de fiscus tijdig correct met u afrekent, kunt u beter het verwachte jaarloon vooraf checken.

Salarisverhoging: Heeft u na het beoordelingsgesprek in december een loonsverhoging gekregen? Ga dan na of deze correct is doorgevoerd.

Overuren: Maakt u overuren? Houd deze dan bij en controleer of u al die uren volgens afspraak uitbetaald heeft gekregen.

Toeslagen: Voor avond- of nacht- of weekenddiensten krijgt u een toeslag, maar de toeslagen verschillen wel onderling. Krijgt u de juiste toeslag en is de registratie van de gewerkte uren correct? Door de uren zelf bij te houden en daar de loonstrook op te checken, voorkomt u dat u te weinig betaald krijgt.

Vakantiegeld: Als het percentage in uw arbeidsovereenkomst en/of cao afwijkt van dat van andere medewerkers, check dan of dat op uw loonstrook is meegenomen.

Vakantiedagen: Als u flexwerker bent, controleer dan het aantal vakantiedagen. Ga na wat u per uur aan vakantiedagen opbouwt en vertaal het totaal aantal gewerkte uren vervolgens in het aantal vakantiedagen. Staan die ook op uw loonstrook?

Pensioen: Ga na of het percentage dat u aan pensioenpremie betaalt, klopt met wat is afgesproken in de cao.

Loonheffingskorting: Over een deel van uw salaris hoeft u geen belasting te betalen. Dat wordt de loonheffingskorting genoemd. Met meerdere banen moet u die korting maar bij één werkgever aanvragen, omdat u anders te veel loonheffingskorting krijgt. En die moet u dan later (deels) weer terugbetalen. Er kan zelfs rente in rekening gebracht worden.

Begrijpt u helemaal niet wat de termen op uw loonstrookje betekenen? Klop dan eens aan bij iemand van de personeelsadministratie en vraag om uitleg.