Platform Gehandicapten Sint Anthonis

Over Platform Gehandicapten Sint Anthonis
Het Platform Gehandicapten Sint Anthonis is een onafhankelijke stichting die in de gemeente Sint Anthonis actief is voor mensen met een handicap en/of functiebeperking. De Stichting PGSA heeft als algemene doelstelling het bevorderen dat mensen van onze achterban zo volwaardig en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.
De activiteiten van het PGSA richten zich vooral op:
- Het opsporen van knelpunten, wensen en behoeften op het gebied van wonen, bereikbaarheid en gebruik van openbare gebouwen, openbaar vervoer, verkeer, cultuur, sport en ontspanning.
- Het behartigen van belangen van de doelgroep.
- Het geven van gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan.
- Het geven van voorlichting en verstrekken van informatie aan de doelgroep en aan andere belanghebbenden.
- Het bevorderen van overleg tussen organisaties, verenigingen en instellingen binnen onze gemeente en daarbuiten.
- Het PGSA richt zich actief op de Bruikbaarheid, Toegankelijkheid en Bereikbaarheid (BTB) van openbare gebouwen en leefomgeving.
- Het organiseren van Dance Party De Link. Deze is gericht op jongeren met een handicap of functiebeperking. Eenmaal per maand wordt een speciale avond georganiseerd, telkens met een speciaal thema. Een enthousiaste groep jonge vrijwilligers begeleidt deze avonden.
Meer info over deze avonden is te vinden op : www.pgsa.info
- Het PGSA heeft in alle plaatsen van de gemeente speciale wandelroutes gemaakt voor minder validen / rolstoelers. Deze routes zijn, tegen een kleine vergoeding, verkrijgbaar bij VVV Sint A
Contactgegevens
Platform Gehandicapten Sint Anthonis
Randweg 123
5845CX Sint Anthonis

Geadopteerd door: