Heuf 16, 5437NA, Beers

Ossenbroek

Het Ossenbroek is een landgoed van ongeveer 120 hectare gelegen aan de weg tussen Beers en Haps en bestaat uit vruchtbare landerijen, bossen, houtwallen en enkele boerderijen.
De kern van dit gebied wordt gevormd door de oude boerderij annex jachthuis en de nabijgelegen boswachterswoning.
Eertijds behoorde het Ossenbroek aan de Heren van Cuijk. De oorspronkelijke begroeing van het Ossenbroek en omgeving bestond uit eiken- beuken- en eikenberkenbos. Veel bos werd gerooid t.b.v. de Beerse Overlaat, zodat het water bij overstromingen vrij weg kon stromen. De vrijgekomen gronden werden gebruikt voor de landbouw en de fruitteelt. Op het Ossenbroek bleef een groot deel van het bos behouden. De eigenaren gebruikten het huis als buitenverblijf en kwamen er vooral voor de jacht. In de pittoreske woning naast het landhuis woont de boswachter.
Door de grote afwisseling van bos, weide en akkers met tussenliggende houtwallen heeft het landschap een grote landschappelijke waarde. Het bos gaat op enkele plaatsen over in natter broekbos met de bijbehorende vegetatie zoals els, hazelaar, kampefoelie, varens e.a.
In de greppels vinden we een rijke vegetatie van zeggen, biezen en soms nog gagel. Voor veel dieren is het een uitstekende leefomgeving. Reeën en dassen verblijven er vaak. Een grote verscheidenheid aan vogels komt hier om te broeden.Ossenbroek